Đố Kinh Thánh 3.4.23 MOD APK

Đố Kinh Thánh 3.4.23 MOD APK

Description of Đố Kinh Thánh MOD (Unlimited Money) for android

Đố Kinh Thánh Latest version with unlimited money for android free download (com.nle.DKT)

Hành trình khám phá Thánh Kinh với 66 bộ câu hỏi của 66 sách qua hình thức trắc nghiệm

Các hình thức đố phong phú:
– Đố trắc nghiệm theo 66 sách
– Đố Đoán Từ, Ô Chữ, Địa Chỉ theo các chủ đề
– Đố nhanh 7s theo kho nguồn trên 1000 câu hỏi
– Đố Kinh Thánh Hằng Tháng theo hình thức Ô Chữ-Cuộc Đua và Đố Kinh Thánh Hằng Tuần
– Hình thức chơi online đối đầu 2 người bằng kiến thức Kinh Thánh
– Khi bạn đăng ký tài khoản, chương trình sẽ lưu kết quả và sắp hạng của người chơi.

Nội dung của bộ câu hỏi:
– Những sự kiện chính của sách
– Những bài học chính của sách

Qua đó, khám phá về chính Đức Chúa Trời, ý muốn và kế hoạch của Ngài dành cho nhân loại.
The journey to discover the Bible with 66 question sets of 66 books in the form of multiple choice tests

Rich forms of quiz:
– The test of 66 books
– Quizzes, Words, Addresses by topics
– Quiz 7s in the source store on 1000 questions
– Quotation of the Holy Bible in the form of the Word – Bread and Bread of the Week
– The online game confronts two people with biblical knowledge
– When you register your account, the program will save the results and ranking of players.

Contents of the questionnaire:
– The main events of the book
– The main lessons of the book

Finding out about God Himself, His will and His plan for humanity.
. Cập nhật Đố Cuộc Đua

App Information of Đố Kinh Thánh 3.4.23 MOD APK

App Name Đố Kinh Thánh
Package Name com.nle.DKT
Version 3.3.20
Rating ( 705 )
Size 11.4 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-04-03
Installs 10,000+
Category Educational, Games